Vinhomes Grand Park rainbow s5

Vinhomes Grand Park – Layout toà S3 – Khu Rainbow

 

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 3-25 - Tòa S3-03 - Vinhomes Grand Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 3-25 – Tòa S3-01 – Vinhomes Grand Park

 

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 3-10 - Tòa S3-02 - Vinhomes Grand Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 3-10 – Tòa S3-02 – Vinhomes Grand Park

 

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 3-25 - Tòa S3-03 - Vinhomes Grand Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 3-25 – Tòa S3-03 – Vinhomes Grand Park

 

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 3-10 - Tòa S3-05 - Vinhomes Grand Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 3-10 – Tòa S3-05 – Vinhomes Grand Park

Xem thêm: Vinhomes Grand Park – Layout tòa S5 – Khu Rainbow


Bài viết: Vinhomes Grand Park – Layout tòa S3 – Khu Rainbow

Nguồn: Tổng hợp chuyên ngành

Biên soạn: Hoozing – Giao dịch bất động sản thông minh

ĐT Tư vấn 24/7: 19003100